รุ่นรถ Mazda

NEW MAZDA2

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%*
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ALL-NEW MAZDA 3

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%*
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 

NEW MAZDA CX-3 (2021 COLLECTION)

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99%*
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ALL-NEW MAZDA CX-30

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.45%*
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

NEW MAZDA CX-5

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%*
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ALL-NEW MAZDA CX-8

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%*
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ALL-NEW MAZDA BT-50

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.19%*
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี
รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

NEW MAZDA MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร