New Mazda CX-3

NEW MAZDA CX-3

ราคาอย่างเป็นทางการ

    • เบนซิน 2.0 BASE            A/T      769,000 บาท
    • เบนซิน 2.0 BASE PLUS    A/T      809,000 บาท
    • เบนซิน 2.0 COMFORT     A/T      879,000 บาท

 

ข้อมูลจำเพาะเทคนิค

เทคโนโลยี

ภายนอก

ภายใน

ระบบความปลอดภัย

ตารางราคา NEW MAZDA CX-3 (2021 COLLECTION)

รุ่น ราคา
ALL NEW MAZDA CX-3 รุ่น 2.0 BASE Skyactiv-G เบนซิน A/T   769,000
ALL NEW MAZDA CX-3 รุ่น 2.0 BASE PLUS Skyactiv-G เบนซิน A/T   809,000
ALL NEW MAZDA CX-3 รุ่น 2.0 COMFORT Skyactiv-G เบนซิน A/T   879,000
ALL NEW MAZDA CX-3 รุ่น 2.0 PROACTIVE Skyactiv-G เบนซิน A/T   959,000